Inre frid är bara en tanke bort. Vem väljer du att vara?

Apr 22, 2022

Inre frid är verkligen bara en tanke bort. Den finns alltid helt nära och är alltid möjlig att välja och förkroppsliga.

I meditation kan du få en större kontakt med tillvarons tidlösa dimension. Tiden saktar ner och kanske till och med upphör. Kvar är ett stilla varande där allt som sker tycks ske av sig själv, precis som regnet faller och gräset växer om våren.

En viktig aspekt av mindfulnessmeditation är att vara med det som är, oavsett vad det är. Att bjuda in alla besökare, precis som i den persiske 1200-tals poeten Rumis dikt ”Värdshuset” nedan.

Jag tycker att denna dikt visar på hur viktigt det är att vara närvarande i det som sker. Det kommer hela tiden nya tankar, känslor och händelser, varje dag. Att komma till en plats inom oss, där vi kan ha ett tillstånd av öppenhet, nyfikenhet och närvaro – att bara uppmärksamma det som är, så som det är. Att träna på tacksamhet för det som är, för det enda som finns i verkligheten är: här och nu. Allt annat är i vår tankevärld.

”Värdshuset” The guest house, av Rumi
"Människan är ett värdshus, varje morgon en ny ankomst. En glädje, en sorg, en elakhet, en kortvarig uppmärksamhet kommer som en oväntad besökare. Välkommen och underhåll dem alla! Även om det är en samling sorger, som våldsamt sopar ditt hus rent på bohag. Behandla ändå varje gäst med vördnad. Du kanske städas ren för någon ny njutning. Den mörka tanken, skammen, elakheten, möt dem alla vid dörren skrattande, och bjud in dom. Var tacksam vem som än kommer, för alla har skickats som en vägvisare från bortom".

Många människor letar efter verktyg för att få slut på pladdret i hjärnan, alla tankar som skapar stress, oro och ältande. Jag tänker ofta att våra tankar är våra egna värsta terrorister. Istället vill vi få kontakt med en plats inom oss där vi känner frid och lugn. Många längtar efter att känna djup inre frid oberoende av vilken situation vi befinner oss i. Många vill bli av med vanan att döma och kritisera sig själva.

Genom att välja att meditera och göra andra mindfulness övningar kan vi helt klart få tyst på pladdret och befria oss från vårt egna tankar och vanor av självkritik och dömande.

Men det jag jobbar med i mitt holistiska tänkande är något större än så. Det handlar om av ju mer vi förstår hur vi som människor fungerar, desto större makt har vi att avsiktligt och medvetet välja vad och hur vi hanterar olika situationer. För att behålla vårt lugnt och vår inre frid, vad som än händer.

Genom att göra det uppnår vi till sist makten att välja vem och vad vi vill vara i världen i varje ögonblick, oavsett vilka yttre omständigheter vi befinner oss i.

Inre frid är verkligen bara en tanke bort. Den finns alltid helt nära och är alltid möjlig att välja och förkroppsliga.

Vi människor har två hjärnhalvor, den vänstra hjärnhalvan som till stor del handlar om att tänka och göra, samt vår högra hjärnhalva som mestadels handlar om att känna och vara. Vi har förmågan att vid varje tillfälle välja vem och vad vi vill vara i världen, dvs vilken hjärnhalva vi vill kliva in i och identifiera oss med.

Precis här och nu kan jag kliva in i min högra hjärnhalvas medvetande, där jag är i hela min livskraft och samtidigt i kontakt med allt som finns runtomkring, hela universum. Eller så kan jag välja att kliva in i min vänstra hjärnhalvas medvetande, där är jag i mitt intellektuella tänkande och där jag blir en enskild individ, en solid kropp separerad från flödet och från andra.

Båda dessa två delar finns inom oss. Vilken skulle du välja? Vilken skulle du välja att vara och när? Jag tror att ju mer vi ägnar åt att välja att aktivera nervsystemet för inre frid i vår högra hjärnhalva, desto mer fridfullhet kommer vi att känna inom oss och även projicera ut i välden och ju mer fridfull kommer världen att bli. Jag tänker att det är en viktig kunskap att sprida vidare.

Inre frid är verkligen bara en tanke bort. Den finns alltid helt nära och är alltid möjlig att välja och förkroppsliga.

Att öva mindfulness, t ex genom att meditera, vara kreativ utan prestation, dansa fritt eller vara ute i naturen, gör att vi skapar mer inre frid och lugn inom oss och därmed mer balans. Vi tränar på att vara mer och mer i vår högra hjärnhalva. Ju mer balans vi har, desto enklare har vi att hantera utmaningar och svårigheter som kommer i vår väg. Tro mig det kommer hela tiden nya svårigheter att hantera.

Själv har jag tränat länge och medvetet på mindfulness och är för det mesta på en plats inom mig som är lugn och fridfull. Därifrån är det enklare att hantera besvärliga människor, situationer, stress och problem när de dyker upp.
Men ibland skakas även jag om och förlorar min balans, men jag kommer ganska snart tillbaka och det är stor skillnad på att vara ur balans i 10 minuter, 10 timmar eller 10 dagar. Ju mer mindfulness du tränar, ju snabbare och lättare hittar du tillbaka till din inre frid och balans igen. 

Hur är det för dig? Tränar du mindfulness i ditt liv? Är du på en plats inom dig där du för det mesta känner dig lugn och har inre frid? Berätta gärna.

Önskar dig en fridfull helg,
/Ingrid

Vill du också uppleva mina mindfulnessmetoder och skapa mer balans i ditt liv? Var med på min Kreativa Sommarkurs, Tema: Balans i livet. 

Tycker du att livet springer på för fort i ekorrhjulet? Har du tappat bort dig själv i allt som ”måste” göras? Då är vår kreativa sommarkurs något för dig!

För att skapa den balans vi behöver i våra liv är det viktigt att vi har kontakt med både vår kropp & själ, våra tankar & känslor. Under denna kurs fokuserar vi på att få kontakt med dessa fyra delar genom rörelse, meditation och kreativitet.

En kurs i personlig utveckling där du kommer närmare dig själv och lyssnar in till dina behov.

Läs mer på min hemsida: Kreativ sommarkurs

Du kanske också gillar...

Från Att Göra till att Bara Vara - så här gör du!

Jun 21, 2024

Vad en daglig promenad gör för ditt välmående

Jun 14, 2024

Skrivande ökar ditt välmående och din personliga utveckling

Jun 07, 2024