68. Om unga, motivation, självacceptans och viljans kraft för att nå sina mål. Samtal med Evis

I dagens avsnitt samtalar jag med min kollega Evis Bergenlöv, som jobbar med extra fokus på barn, ungdomar och unga vuxna med specialisering på att inspirera till motivation, både i individuella samtal
och i grupper. Evis har utvecklat en egen samtalsmetod som heter Unga Motivationståget
UMT, som är ett sätt att jobba med sig själv och sin personliga utveckling och att som ung hitta sin motivation.

Kärnan och målet med arbetet är att skapa en större medvetenhet och förståelse för den du är, där du kan omfamna alla dina olika delar och tycka om dig själv som du är. Att se att du duger precis som du är med en god självacceptans. När du sedan har tydliggjort dina mål och de viktiga delmålen och vet vart du ska och samtidigt har utvecklat en kontakt med din vilja, då kommer en kraft inom dig. Genom att du känner att du är ok, då skapas en kraft, den kraften kan du sedan använda till det du behöver. Den kraften är motivation och du kan rikta din kraft mot det du vill och behöver, t ex att nå dina mål i livet. Helt enkelt att få bidra och att leva ditt liv, på ditt sätt.

Så välkommen till ett samtal om unga, motivation, viljan, mål och delmål, mental träning, självkänsla och sjävacceptans.

Om du vill veta mer om Evis Bergenlöv och Unga Motivationståget, hittar du mer information på Evis hemsida som är: https://evisuellbalans.se

Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän - dig själv ❤️.
Hej så länge!