Så här blir du mer medveten om dina tankar och känslor

May 19, 2023

Så här blir du mer medveten om dina tankar och känslor

När vi förstår att det är våra egna tankar som skapar våra känslor, och att tankarna bara är förslag från vår hjärna som är valfria, skapar det en stor frihet. Då vi kan välja att stanna kvar i tanken, som skapar känslan, eller vi kan välja att släppa taget om den tanken, för att på så sätt skapa en ny tanke som kanske gynnar oss bättre och därmed skapa en ny bättre känsla.

Men ibland känner vi smärtsamma och jobbiga känslor, som t ex rädsla, sorg, smärta osv. Vad som händer då är att vi ofta vill fly från de känslorna, för de är så jobbiga att vara kvar i. Vi flyr från dem genom att sysselsätta oss med något, för att slippa känna efter. Men om vi kan vara kvar i de smärtsamma känslorna och verkligen uppleva dom, så utvecklas vi. Då får vi tillgång till alla våra känslor och blir mindre rädda för att leva. För att ständigt fly från jobbiga och obekväma känslor är en flykt, för känslorna finns kvar, de bara förträngs och stoppas ner i kroppen.
Så i det här avsnittet får du värdefull hjälp att förstå hur dina tankar, känslor och handlingar hänger ihop och hur du med en ökad medvetenhet, kan göra mer medvetet val, för att förstå dig själv mer och därmed utvecklas. Varmt välkommen till dagens blogg.

Så här ökar du din medvetenhet om dig själv
När vi börjar vår personliga utvecklingsresa, startar det med att vi vill öka vår medvetenhet. Alltså bli mer medvetna om oss själva och förstå hur vi fungerar. Ju mer medvetna vi blir, desto lättare är det att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Vi kan göra ett medvetet val helt enkelt.
Istället för att saker bara sker och så säger vi ”hoppsan, nu blev det sådär igen, typiskt mig” lite oreflekterat, som om vi inte hade något eget ansvar över vårt liv och våra handlingar, men det har vi ju som vuxna. Vi har alltid ett val hur vi väljer att hantera det som händer oss i livet.

 En person som aldrig har jobbat med sig själv och sin personliga utveckling är ofta omedveten om hur hon fungerar och kan ofta helt oreflekterat svara ”sån här är jag – och ta mig som jag är” som om, vi inte skulle kunna jobba med oss själva, utvecklas och förändras. Så om du hör någon säga det, så vet du att det antagligen är en person som inte är så intresserad av personlig utveckling.

Men om vi är intresserade av vår personliga utveckling, av att lära oss mer om oss själva, förstå våra vanor, mönster och beteenden, så blir det lättare att förstå varför vi gör som vi gör. Vi kan också få strategier och verktyg att ändra vårt beteende och därmed också må bättre.

En stor och viktig del i den personlig utvecklingen, är att förstå hur vi människor hänger ihop och fungerar rent psykologiskt. Därför har jag utvecklat min egen Helhetsmodell, som på ett enkelt sätt förklarar det. Idag handlar bloggen om hur våra tankar, påverkar våra känslor som sätter sig i kroppen som fysiska förnimmelser och som sedan styr vårt agerande, våra handlingar.

Ju mer vi förstår och lär oss om hur detta samband fungerar, ju lättare är det att göra medvetna val, som gör att vi inte behöver göra som vi alltid har gjort, utan vi kan göra nya val, som skapar nya resultat. 

När jag blev medveten om att tankar bara är tankar, dvs fantasier om verkligheten, förstod jag att en del tankar jag hade, körde över mig själv och inte alls var snälla och positiva och de var dessutom inte sanna. Så är det för många av oss, att vi har tankar som styr våra liv som är omedvetna, negativa, förprogrammerade och kanske till om med ärvda. Och som dessutom kanske inte har något med sanningen att göra. Vi kan bli extremt negativa i våra egna tankar mot oss själva, där vi slår på oss själva med alla negativa tankar. Det kan låta så här: du borde gjort mer, snabbare, bättre, snyggare osv.
Men när vi förstår att tankar bara är tankar, som vår hjärna föreslår, och att vi kan välja vilka tankar vi väljer att tro på och vilka vi kan släppa taget om, det är magiskt.

Det som händer är neutralt

På psykologispråk brukar jag prata om att allt som händer är neutralt, dvs någon säger något, någon gör något eller det händer något i vårt liv och det stimuli/händelsen är neutral, varken negativ eller positiv.
Men vår hjärna tolkar det som sker och vi får då en tanke om det som händer. Den tanken kommer utifrån att vår hjärna analyserar det som skett och drar slutsatser från det. Den tanken är alltså grundad på våra egna värderingar, våra tidigare erfarenheter, vad vi har fått lära oss är bra och dåligt, rätt och fel osv. Så föreslår hjärnan en tanke, som t ex ”han är dum och elak”, den tanken skapar så en känsla ”jag känner mig ledsen och ohörd” vilket sätter sig i kroppen som en fysiskt förnimmelse, t ex att jag får en klump i magen. Min handling kanske blir att jag väljer att dra mig undan och gå därifrån.
Men en annan person, som är med om precis samma sak, kanske får en annan tanke om det som sker, t ex ”det var en idiot, han är inte klok”, som skapar en känsla av ”jag blir arg och irriterad”, vilket sätter sig som spänningar i kroppen och jag blir stel, och jag väljer att agera genom att skrika på personen att han är dum och orättvis.
Så samma scenario, samma stimuli, kan skapa helt olika tankar, känslor, fysiska förnimmelser i kroppen och därefter olika handlingar.

Om vi är omedveten om att vi fungerar så här, så är det lätt att känna sig orättvist behandlad, tycka att alla andra runt omkring är idioter och om världen bara vore annorlunda så skulle jag må bättre.
Men när vi förstår att det är våra egna tankar om det som sker, som skapar våra känslor och våra handlingar, så får vi plötsligt tillgång till att göra ett mer medvetet val. Vad väljer jag att tänka, känna och göra. Det är upp till mig att välja, om jag är medveten, så kan jag ta ett kliv åt sidan och observera det som sker, innan jag agerar.
 Tankar är valfria
Så vad du behöver göra om du vill förändra ditt liv, det är att bli medveten om dina tankar och att det bara är fantasier och förslag, dvs en valfri tanke som hjärnan föreslår. Alla tankar är valfria tankar från din hjärna som du kan välja att ändra.
Steg ett är alltså alltid att bli mer medveten. Och när du tar reda på skillnaden mellan att titta på en tanke som du tror är sann och att titta på en tanke som är valfri, det är då ditt liv verkligen kan förändras på riktigt. Så om du har gått igenom ditt liv och du har känt dig orolig, eller om du har känt dig frustrerad, eller du har känt dig deprimerad, eller ful eller dum, eller någon av dessa saker som vissa av oss skapar för oss själva utan att ens veta det. Och så upptäcker du nu att vänta, anledningen till att jag känner så här är på grund av tanken jag har. Jag kan att bli av med den här tanken direkt och byta ut den och genast mår bättre. Och i början är det vad alla gör och det är en bra sak eftersom det hjälper dig att förstå kraften i ditt eget tänkande. Men här kommer också nästa steg in, nämligen att våga vara kvar i alla dina känslor.

Våga känna alla känslor
När du tillåter negativa känslor, när du har utrymme för det och du bearbetar det och du inte försöker eliminera det, händer något ännu mer magiskt. Du börjar inse att det inte finns någon känsla som du inte kan känna och våga vara kvar i.
När du öppnar upp din förmåga att känna alla känslor, öppnar du upp en känslomässig väg, en emotionell intelligens, som gör dig mindre rädd för att vara här i världen.  Så om du inte är rädd för att känna dig frustrerad, om du inte är rädd för att känna dig rädd, om du inte är rädd för att känna dig dålig, kommer du att dyka upp i ditt liv på ett mer kraftfullt sätt. Du kommer att våga ta större risker eftersom du är villig att gå igenom de känslor som kommer att visa sig när du lever ditt liv lite mer fullt ut och inte begränsar dig av negativa tankar och känslor.  
 Om du ständigt försöker byta tankar så att du kan ta dig ur negativa känslor, lär du dig inte hur du känner på riktigt. Det du inte förstår då är att känslor inte är till för att undvika, eller att fly ifrån. Känslor är en del av upplevelsen av att vara människa och att vara vid liv. Och det finns ingen känsla som inte kan kännas av dig. Alla känslor är tillåtna och bra. Och när du är i en känsla som du är villig att känna, blir självklarheten att du skapar den med dina tankar ännu tydligare. Och du ser dig själv tänka en tanke, känna en känsla, tänka en tanke, känna en känsla. Och du börjar känna igen den där kraftfulla kopplingen mellan dina tankar och dina känslor. Och det är då det blir lättare att inte bara bearbeta en känsla hela vägen, utan också att släppa den tanken, som skapar känslan, om du vill det. När du börjar känna en negativ tanke som skapar en negativ känsla och du börjar känna ett tvång att komma ur den negativa känslan, vill jag att du bara ska vara medveten om det. Bara lägga bara märke till det. Lägg bara märke till att du vill avvisa det i ditt liv som inte är bra, som inte känns bra. Det är smärtsamt, det är obehagligt, men det är en del av att vara människa. Ibland har vi jobbiga känslor som är svåra att vara i. Och när du inte vill vara i en jobbig känsla, så kanske du försöker trycka bort den genom att du tar upp din telefon och scrollar, kanske går du och äter något, kanske dricker något, kanske du tar ett piller, jobbar lite till, tittar lite mer på netflix osv. Allt som håller dig sysselsatt och därmed vara borta från din nuvarande verklighet och ditt nuvarande känsloliv. Att slippa fundera på varför du känner som du känner. Det som är viktigt att komma ihåg är att känslorna inte försvinner, de skjuts helt enkelt undan. Det förträngs, vi trycker ner dom just nu. Men de finns kvar i kroppen. Där finns allt som vi inte tittar på och får ut. Känslor fastnar i kroppen och kan på sikt ge spänningar och fysiska symtom. Så när du är klar med din flykt kommer den känslan fortfarande att finnas där. Och du kommer förmodligen också att nu få konsekvensen av att ha stoppat undan dom. Den negativa effekten av det kommer nu att förstärkas ovanpå den negativa känslan.

Så här hanterar du obehagliga känslor
Så en av de saker som är väldigt enkla att tänka på som ett förslag är när du börjar känna en negativ känsla och du börjar känna ett tvång eller en lust att fly undan känslan och börja göra något annat är att sluta. Låt känslan bara vara där. Låt obehaget finnas där. Och ett av sätten, här är konsten att tillåta dig att bara vara kvar där, är att bevittna det.

1. Att bli observatören
Att tänka att du ställer dig lite utanför dig själv och ser att nu är det tufft, nu har jag den här jobbiga känslan och det är ok, den får också finnas där, det är en del av att vara människa, det är en del av att vara jag just nu.

2. Att beskriva känslan
Sättet du gör det på är genom att beskriva det. För när du går in i dina tankar för att beskriva en känsla, får du lite lättnad från den känslan. Det är ett sätt att få ut känslan ur systemet, genom att prata om den, rita eller skriva om den.
 Du har en känsla, men du är inte känslan
Du märker att du upplever känslan, men du inser att du inte är känslan, du är så mycket mer än känslan. Du upplever känslan som en energi i kroppen, men du är inte känslan. Du har känslan men du är mer än din känsla. Ett mycket bra verktyg, är att ställa sig lite utanför känslan och se den utifrån. Istället för att den tar över och du blir alldeles uppslukad av den.
 Namnge känslan
Och det är en mycket viktig observation och distinktion att göra för när du kan se dig själv ha en känsla, känner du inte att du är utlämnad till den. Här är några tips. Säg "Det här är" och namnge sedan känslan. Det här är skam. Detta är frustration. Det här är smärta. Det här är sorg. Detta är förlust. Det här är längtan. Vad är det för känsla du upplever? Namnge det.

Beskriv känslan i kroppen
Sedan är nästa steg att beskriva det som en energi i din kropp. Beskriv det för dig själv när du observerar det. Jag känner det i bröstet. Jag känner det i magen. Jag känner det i mina benen. Jag känner det i mitt hjärta. Jag känner det i halsen. Jag känner det i huvudet. Var känner du denna känsla? Vad är det för känsla och hur känns den? Skriv eller rita om din upplevelse av känslan i kroppen.

3. Vad är tanken som orsakar känslan?
När du väl har förkroppsligat känslan och beskrivit den, då kan du fråga dig själv vad är tanken som orsakar den här känslan? Då alla känslor orsakas av våra tankar. Om du märker att tanken som orsakar känslan är något som du verkligen upplever, något som har hänt, då är det fakta och en giltig känsla.
Till exempel, om du har förlorat ett husdjur eller någon du tycker om, så känner du antagligen sorg. Du kanske känner dig ledsen. Och om du förstår att tanken är att jag kommer att sakna detta husdjur eller jag kommer att sakna den här personen. Jag saknar dem redan. Jag önskar att de inte hade dött, vad som helst. Det kan vara tankar som du vill ha och du vill känna känslan som tanken skapar. I så fall, fortsätt bara att öppna upp för känslorna, det är smärtsamt, sorgligt, ledsamt osv. Var kvar i att det är sorgligt och jobbigt just nu och att det är helt ok. Var kvar i tanken och känslan så länge det behövs. Känslor varar inte för evigt, de klingar av på sikt.

Andra gånger kommer du att börja bearbeta känslan och observera den och känna den. Och du kommer att märka att tanken som orsakar den inte är en tanke du vill ha.
Kanske är tanken: jag är inte tillräckligt bra eller det kommer aldrig att fungera eller jag kommer att misslyckas, jag är värdelös.
Om du märker att tanken som du tänker inte är en tanke som inte är bra för dig som inte tjänar dig, lägg bara märke till det. Den kanske inte alls har något mer sanningen och verkligheten att göra. Försök inte ändra det direkt. Utan säg bara "ok, jag undrar varför jag tänker så här? Den här tanken tjänar inte mig."
Och vad du kan göra vid den tidpunkten är att bara säger, "Det här är ett tankefel. Det är ett tankefel. Det är ett tankefel." Det är allt.
 Och när du säger det, så släpper det. Tanken slappnar av, den har inte så hög volym längre. Och känslan som du känner verkar tappa sin intensitet. Det är bara en tanke som orsakar en känsla, som känns i min kropp. Det är ett tankefel.

Det är inte en tanke som du vill ha. Det är inte en tanke du tror att den är sann. Tanken hjälper dig inte. Säg till dig själv, det är helt enkelt ett tankefel. Det är okej, jag kan släppa den tanken nu. Och andas och känn efter hur känns det då? Tanken släpper och känslan släpper också taget om dig och kroppen och du kan ersätta den med en ny och bättre tanke, som tjänar och hjälper dig.

Lycka till nu med att medvetet hantera dina tankar och dina känslor. 
Så tills vi hörs igen, tag hand om dig och din bästa vän, dig själv.
Hej så länge!
      

 

Du kanske också gillar...

Från Att Göra till att Bara Vara - så här gör du!

Jun 21, 2024

Vad en daglig promenad gör för ditt välmående

Jun 14, 2024

Skrivande ökar ditt välmående och din personliga utveckling

Jun 07, 2024