Från egot till själen – att lära dig att lyssna till din sanning

Jul 16, 2021

Ju mer jag jobbar med personlig utveckling desto mer övertygad blir jag om att allt hänger ihop. Tankarna påverkar mina känslor, som påverkar min fysiska kropp, som påverkar mina handlingar. Ju mer jag förstår hur olika saker hänger ihop kan jag också ta ansvar för att påverka mig själv för att må så bra som möjligt, att rikta min energi åt rätt håll, så att jag mår bättre. 

När jag började jobba med mig själv och förstod att jag kan separera mitt ego/min vänstra hjärnhalva/min tankevärld från min själ/min intuition/min högra hjärnhalva/min upplevelsevärld, var det en avgörande insikt. 

Vårt ego vill styra i vår liv, den och vänster hjärnhalva är gjorda för att rädda oss för faror och dess uppdrag är att hjälpa oss att överleva. Vårt ego styrs av rädsla och vill skydda oss mot allt som är farligt. För egot är all förändring, t ex att gå utanför sin comfort zone och ta chanser farligt och därför håller egot oss tillbaka, medan vår själ/vår intuition expanderar oss. Vår intuition och vår själ är en kärleksfull kraft som vill att vi ska må bra och våga göra de livsval vi behöver för att kunna leva vår sanning. Vi har alla vår intuition och själ som fungerar som ett inre guidningssystem om vi vill lyssna. Många av oss har tyvärr tappat bort kontakten med den, då egot är så högljudd, men intuitionen går att få tillbaka. Vi kan lära oss att lyssna till oss själva och vår inre sanning.

Vårt ego i vår tankevärld pratar både högt och jobbar snabbt, vilket gör att vi omedvetet tror på och följer vårt ego. Man kan säga att det är den första rösten du hör, medan själen och intuitionen mer är en subtil känsla som kommer inifrån dig själv. För att låta vår intuition guida oss behöver vi ge den en chans att ta sig förbi vårt ego och det gör vi genom att stanna upp och känna efter. Din intuition är en känsla som talar om för dig att något är rätt eller fel, en känsla som du kanske inte kan förklara men som känns sann. Egot styrs som sagt av rädsla och vill hela tiden kontrollera allt vi gör, för den vill skydda oss, men egentligen begränsar det oss. När du står inför ett beslut så kommer egot att komma in och vilja ta över genom att mata dig med logiska tankar om hur beslutet kommer att på verka dig. Egot är också mån om hur vi uppfattas av andra och kommer därför att försöka få oss att inte ta osäkra beslut, därför begränsar vi oss själva om vi låter vårt ego styra våra liv.

Du kan själv se hur ditt ego vs din intuition fungerar nästa gång du ska ta ett beslut. Var först medveten om vilka tankar som dyker upp kring beslutet för att sen försöka släppa tankarna och känna inåt. Hur känns de olika valen du har? Försök att fatta ditt beslut utifrån känslan snarare än tankarna. Vår intuition och vår själ, guidar oss från kärlek och från vår inre sanning och vill att vi ska ta de beslut som är rätt för oss. Intuitionen kommer att hjälpa dig att våga ta risker och chansar mer i livet än vad egot någonsin kommer göra. 

Att släppa vårt ego är att våga släppa kontrollen och lita på vår magkänsla, vår intuition, vår själ och vår inre sanning. Detta kan vi träna upp, genom olika mindfulness övningar, som är motorvägen från tankarnas terrorism och egot direkt till nuet, själen och intuitionen – din inre sanning.

Mitt bästa tips är att ta lite tid varje dag att lyssna in till dig själv och din själ. Kanske är det ett bra tillfälle att göra detta nu på sommaren och semestern, nu när tempot och görandet förhoppningsvis är lite lugnare. Att ta sig förbi egot och tankarna för att lyssna in till själens subtila signaler. Det är ett sätt att bli mer sann, att lyssna in till dig själv. Att t ex på kvällen ta en stund att sitta ner i tysthet och stillhet med dig själv. 

De tre viktigaste sakerna som behövs för att lyssna in till din själ är:
1. Tid, avsätt tid att lyssna till själen
2. Tysthet,för att höra själen, behöver du stänga ute all annan distraktio
3. Skriv, reflektera, ställ frågor och hitta dina svar

Bestäm dig för en enkel daglig övning, för att reflektera och lyssna in till dig själv, din sanning och din själ. För varje övning, kan du fundera på: 
”vad har det här med mig och mitt liv att göra just nu?”

Prova gärna olika övningar, t ex:

  • Att göra en meditation och se vad som kommer till dig
  • Att läsa en dikt eller lite ur en bok och reflektera över vad den betyder för dig
  • Att gå en promenad i naturen, att tillåta dina tankar att vandra fritt, att släppa en jäktad aktivitet, och ta ”time out”, som ger dig utrymme att tänka och reflektera
  • Att lyssna till ett musikstycke och fundera på vad du tänker, känner och associerar det med
  • Att verkligen lägga märke till någon händelse under dagen och senare gå igenom den och söka efter mer subtila nyanser, känslor och budskap
  • Att föra dagbok där du inte bara skriver ner dagens händelser utan också hur du reagerar på dem och varför
  • Att föra en drömdagbok och reflektera över dina drömmar
  • Att i slutet av varje dag gå igen vad som hänt, vad det är som påverkar mig mest? Vad jag tyckt om, under dagen? Vad jag ångrade? Hur dagen hade kunnat blivit annorlunda? Hur kunde jag känt eller uppträtt annorlunda och vad skulle det ha fått för konsekvenser.

Lycka till med ditt själsarbete!
Önskar dig en fortsatt vilsam och stilla sommar,
/Ingrid

Du kanske också gillar...

Styr dina känslor dig? Eller är det du som väljer i ditt liv?

Jul 30, 2021

Tror du på dina tankar? Är dina tankar sanningen?

Jul 23, 2021

Från egot till själen – att lära dig att lyssna till din sanning

Jul 16, 2021