Ett värdefullt liv - du är unik - att leva sitt eget liv

May 20, 2022

Dina personliga värderingarna ger dig en kompassriktning i livet som utgår från vad som skapar mening, glädje och ett rikt liv för just dig. Det är en väg som utgår från dina egna behov och önskemål. De skapas utifrån dig själv – inte utifrån vad någon annan vill att du ska tycka, tänka, vara eller göra.

Att springa på andras bollar; vad samhället, pappa, partnern eller chefen tycker att vi borde göra är en trygghet och en vana. Det innebär mindre risk att misslyckas och större möjlighet att bli omtyckt. Men vad vill du? Att säga ja och ställa upp för andras vilja och behov. Ger det dig glädje och lycka?

Frågan är om du är medveten om dina värderingar. För att få kontakt med vår innersta kärna, vårt sanna jag och våra värderingar, behöver vi stanna upp och lyssna inåt. Att ge oss utrymme att förstå oss själva på djupet.

Vad är viktigt för dig i ditt liv, hur vill du leva och vad vill du vara med och skapa och bidra till? Vi kan vara med och skapa ett samhälle som bygger på relationer, gemenskap och personligt ansvar. Att inte bara göra saker som är bra för dig själv och ditt ego, utan lyfta blicken och se hur vi aktivt kan bidra till andras och allas välbefinnande. Vad vill du lämna efter dig? Du fick ett liv, vad vill du göra med det?

Den dagen som fler människor börjar med sin egen personliga utveckling, att utforska sina egna värderingar och göra mer ansvarstagande och medvetna val, utifrån ett helhetsperspektiv, då kan vi skapa något stort tillsammans.

Istället för att vi springer på i ekorrhjulet, för att någon annan eller samhället har bestämt att det ska vara så. Att vi trycks in i en samhällsstruktur som inte gynnar oss och vår välmående.

Vi behöver finna vår egen inre kompass där vi själva gör medvetna val i fråga om var vi vill arbeta, vad vi vill bidra med och hur vi vill leva. Det stora värdet i livet är att förvalta resurserna så att våra egna behov tillvaratas samtidigt som det bidrar till något bättre för alla.

"Att lära känna andra är vist, att lära känna sig själv är upplysning".

Lao Zi.

Du är unik
Det finns ingen som är precis som du. Du är en unik människa. Det finns ingen person som är precis som en annan. Vi har olika föräldrar, genuppsättningar, uppväxtmiljö, erfarenheter och personlighet. Men ändå buntas vi ihop, där vi förväntas tänka och agera på samma sätt, som kanske inte stämmer överens med våra egna värderingar och vår egen kapacitet. Men vi kanske agerar som alla andra ändå, för vi är rädda att sticka ut, förlora jobbet eller att bli uteslutna ur vår gemenskap.

Det är inte konstigt att vi tappar vår egen initiativförmåga och motivation när vi försöker leva efter andras sätt att tänka, agera och lösa saker. Resultatet blir att vi tar fram en ”mask” när vi är på jobbet eller med vänner, vi försöker passa in, istället för att vara oss själva. På sikt är det förödande för den egna kraften och personligheten, styrkan och förmågan. Det skapar frustration hos oss själva och stryper vår förmåga att känna glädje.

När vi har kontakt med våra egna värderingar och våra egna styrkor, gåvor, talanger och potential. Då kan vi röra oss mot arbetsplatser och grupper av människor som också står för de värderingarna. Där vi får bidra med hela oss, där vi får vara i vår egen storhet. Där vi känner oss hela och sanna och kommer vi åt vår egen energi och entusiasm. Vi får bidra med hela vår potential, med våra unika gåvor och talanger. Det är först då vi får fatt på vår egen livsenergi.

När människor har fått lista vilka egenskaper en bra ledare har önskar de att de är: ärliga, kan lyssna, är rättvisa, pålitliga, modiga, hjälpsamma, lojala, kreativa, visa, samarbetsvilliga, öppna, motiverade och involverade. Jag tänker att det är samma egenskaper som en bra medarbetare och därmed en bra människa har. Det blir de grundläggande värderingarna i hur jag vill vara och agera.

Det viktigaste för mig själv är att vara sann, att ta mig själv och mitt liv på allvar. Som den vuxna ansvarstagande människa jag är. Att våga vara tydlig och stå upp för mig själv och mina värderingar.

I mötet med andra vågar jag vara närvarande och lyssna med öppet hjärta och fylld av kärlek. Då kan vi möta varandra i närvaro och kärlek. När vi inte är upptagna med oss själva, vårt ego, våra tankar och våra rädslor. Utan vi fullt ut kan vara närvarande i mötet med en annan människa.

Önskar dig en skön helg i närvaro och kärlek med dem du möter.
Våga vara den du är – du är helt perfekt som du är
❤️!
/Ingrid

Du kanske också gillar...

Oxytocin ger dig stressreducering och utvecklar närvaro och samhöri...

May 17, 2024

Så använder du naturen och sinnena, för att komma till här och nu

May 10, 2024

Naturen & sinnena tar dig till här och nu, det är ren stresshantering

May 03, 2024