Att välja lycka eller olycka. Om att göra medvetna val

Mar 04, 2022

Vad är det egentligen som skapar lycka eller olycka i livet?  
Tänk om det är jag själv som väljer?

Om livets mening är lycka. Så blir vår uppgift att avlägsna det som leder till olycka och gynna det som leder till lycka. Att göra dagliga reflektioner som jag skrev om förra veckan, innebär att gradvis öka vårt medvetande och vår insikt om vad som leder till lycka och vad som inte gör det. När vi känner oss förvirrade, kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och reflektera inåt, varför känner jag så här just nu? Vad kommer verkligen göra mig lycklig? Sedan prioritera och göra medvetna val med utgångspunkt från det.

Att fatta beslutet att välja att bli lycklig och sedan lära sig vilka faktorer som leder till lycka och därefter vidta konkreta handlingar för att bygga upp ett lyckligt liv. Det är att vilja vända sig mot lyckan som ett värdefullt mål i livet och fatta det medvetna beslutet att söka lyckan på ett systematiskt sätt och det kan på djupet förändra resten av vårt liv.

Att skapa lugna tankar gör att vi kan känna mer värme och glädje
Om vi kan vara lugna och fridfulla och ha en inre stabilitet och trygghet inom oss själva, så är det lättare att vara glad och lycklig och njuta av det jag har. Även om vi kanske saknar de sk yttre omständigheterna som vi normalt tänker hänger ihop med lycka, tex pengar, sociala kontakter och hälsa.

Den andra och mer pålitliga metoden är att uppskatta det vi har
Istället för att hela tiden vilja skaffa oss det vi inte har. Det är alltså enklare att nå lyckan genom att arbeta med våra tankar och känslor, än genom att söka den genom yttre källor, som rikedom, framgång eller fysisk hälsa. Det första steget i strävan efter lycka är alltid att lära sig hur negativa tankar, känslor och handlingar är skadliga för oss och hur positiva tankar, känslor och handlingar hjälper oss. De negativa tankarna, känslorna och handlingarna är dessutom skadliga för andra, då det sprider sig utanför oss själv och påverkar vår familj och vårt samhälle.

Genom att lära oss att analysera vilka tankar och känslor som är välgörande och vilka som är skadliga för oss, utvecklar vi förståelse för hur vi kan förändra oss och vi inser nu: att nyckeln till lycka ligger i mina egna händer. Min egen lycka, kan jag alltså själv påverka, inifrån och ut.

Vad skapar olycka och lidande?

Att jämföra sig med andra
Vår känsla av lycka påverkas starkt av vår tendens att jämföra oss med andra. När vi jämför oss med andra kommer det alltid finnas de som är smartare, snyggare, mer framgångsrika osv och kanske blir vi då avundsjuka, missnöjda och bittra. Men vi kan också använda samma princip när vi jämför oss med andra fast tvärtom, dvs vi kan hjälpa vår känsla av lycka när vi jämför oss med dom som är mindre lyckligt lottade och det gör det enklare att vara tacksam över det jag faktiskt har.

Att älta
Vi kan också ha andra sätt att förvärra vårt lidande, genom att ständigt spela upp och älta det som gjort ont inom oss och samtidigt förstorar vi det som gör oss olyckliga. Vi upprepar våra plågsamma minnen. Men ältande löser inte situationen och det vi fokuserar på växer, alltså blir vårt lidande ännu större.

Att inte agera negativt på olyckor och andras dåliga beteende
Ibland kan vi vara överdrivet känsliga för vad andra säger och överreagera på småsaker och ta saker personligt. Om någon talar illa om dig och du väljer att reagera med ilska eller känna dig ledsen, är det du själv som förstör din sinnesfrid. Du skapar själv din smärta. Men om du istället avhåller dig från att reagera negativt, låter förtalet gå dig förbi som om det var en tyst vind som svepte förbi, så skyddar du dig från känslan av att vara sårad, av att vara utsatt för smärta. Man kan alltså välja hur man reagerar, när jobbiga saker händer. Det valet har vi som vuxna ansvarstagande människor. Inte alltid så lätt, men det går att träna på.

Att slå på sig själv
Ibland kan det vara så att vi tänker negativa tankar om oss själva, vi slår på oss själva, att vi borde ha gjort mer, bättre eller annorlunda saker. Dessa negativa tankar, påverkar oss själva negativt, vi får negativa känslor och känner oss dåliga, värdelösa, misslyckade. Det är inget bra sätt att hjälpa oss själva. Utan istället tänka att jag gjorde så gott jag kunde.

Att inte acceptera lidande och smärta
Vår vanligaste inställning är en motvilja mot smärta och lidande. Men om vi kan förvandla vår inställning till lidande och inta en attityd som medger att vi tolererar det bättre kan detta göra mycket för att motverka känslor av nedstämdhet, missnöje och vantrivsel. Om vi har en grundläggande uppfattningen att lidande är negativ, måste undvikas till varje pris och på något sätt är ett tecken på misslyckande kommer detta att tillföra ett definitivt psykologiskt inslag av ängslan och motvilja när man stöter på svårigheter, en känsla av att överväldigas. Men om vi har en inställning att lidande är en naturlig del av livet, så blir det lättare att tåla motgångar bättre. Att vägra acceptera lidande som en naturlig del av livet, gör att man kan gå in i en offerroll och lägg skulden för problemen på andra. Vilket är ett definitivt sätt att göra livet mer eländigt. Ingenting blir ju bättre av det.

Vi kan träna varje morgon och kväll
Vi har vår fantastiska kropp och hjärna och varje minut är dyrbar, vi vet inte hur länge vi har kvar. Vårt liv kan ta slut idag, vi har inga garantier för morgondagen. Därför ska vi använda vår dyrbara tid väl, att göra det bästa av det liv vi fått. Dag för dag. Att utveckla en uppriktig positiv motivation och tänka: jag ska använda den här dagen på bästa sätt. Det kommer bli en bra dag. Jag ska inte slösa bort just den här dagen. Sedan på kvällen innan du går och lägger dig ska du gå igenom vad du gjort och fråga dig, använde jag den här dagen som jag planerat? Om inte, vad kan jag lära mig av det och hur kan jag tänka och göra annorlunda i framtiden, för att istället odla mer värme, vänlighet och så småningom mer lycka.

Genom att jobba medvetet med våra tankar och praktisera nya sätt att tänka kan vi omforma nervcellerna och få hjärnan att fungera annorlunda. Ju högre utvecklad nivå av kunskap om vad som leder till lycka och vad som utlöser lidande, desto bättre blir du på att uppnå lycka.

Därför är lärande om lycka, att skriva och reflektera och dra slutsatser avgörande.

Önskar dig nu all lycka med att söka mer lycka och glädje och framför allt – tacksamhet över det du har, det är livet här och nu. Hur kan jag göra det bästa av de förutsättningar jag har, i acceptans, närvaro och kärlek?

Önskar dig en lugn, glad och fridfull helg,
/Ingrid

Du kanske också gillar...

Podden på YouTube 🎉

Jul 05, 2024

Önskar dig en skön sommar - blommor gör dig lycklig!

Jun 28, 2024

Från Att Göra till att Bara Vara - så här gör du!

Jun 21, 2024