Är du nöjd eller bara bekväm? Ta dig ur din komfortzonen och utvecklas

Sep 01, 2023

Är du nöjd eller bara bekväm? Att ta sig ur sin komfortzon och utvecklas

Att känna sig bekväm då och då kan definitivt vara skönt. Men att vara och känna sig bekväm kan i längden ofta leda till att du fastnar i gamla vanor och rutiner, blir uttråkad och kanske besviken. Framför allt så leder det till att du slutar att utvecklas.
Så om du ofta känner dig nöjd och tillfreds med det du har, är det inte så troligt att du aktivt strävar mot att lämna din komfortzon.

Komfortzonen är den zon där du känner att du har en hög nivå av kontroll och säkerhet, men det är också där som inget nytt riktigt händer. När du befinner dig i din komfortzon så har du två stycken val. Du kan antingen nöja sig med att vara bekväm och börja stagnera, eller så kan du utmana sig själv, lämna din komfortzon och växa.

Själv tänker jag att det är vårt ”ego” som håller oss tillbaka i vår komfortzon. Egot finns i vår vänstra hjärnhalva och är till för att hjälpa oss att överleva. På stelålderstiden var det bra att inte gå utanför komfortzonen, för det kunde innebära en risk att dödas av ett lejon eller fiende. Idag kan rädslan från egot, istället innebära att vi ska göra bort oss och inte får vara med i vår gemenskap, en stor rädsla hos många. Men som sagt, den rädslan håller oss tillbaka. Vill vi utvecklas, behöver vi gå utanför komfortzonen och våga prova något nytt. Trots riskerna.

Men för att kunna växa så behöver du våga känna osäkerhet och att vara obekväm. Att bryta en vana, pröva någonting nytt, ta en risk, lära känna nya människor eller byta miljö eller situation är inte alltid enkelt och kan kännas läskigt, men det är i princip alltid värt det.

Som jag ser det behöver all utveckling och tillväxt någon form av aktivitet, att vi GÖR något. Det kan inte ske någon utveckling utan ansträngning och ansträngning betyder arbete.

Vår kropp och hela vårt system är i grunden ”lat”, det är sen stenåldern, då vi behövde spara energi, till när vi verkligen behövde den, t ex den där gången när vi behöver springa ifrån lejonet. Men i vår verklighet idag, så är det sällan vi behöver spara energi, utan istället behöver vi gå upp ur soffan och göra en ansträngning, för att skapa en förändring.

Du måste helt enkelt arbeta med dig själv när du lämnar komfortzonen bakom sig. Människor som regelbundet söker efter nya utmaningar tenderar att vara mer kreativa och även mer känslomässigt stabila och uthålliga jämfört med dem som sitter fast i sina gamla rutiner.

När du vågar bryta dig loss från dina säkra vanor och rutiner så kan du egentligen bara bli starkare och mer säkrare, vilket hjälper dig att nå upp till högre nivåer av utveckling.
Du måste helt enkelt lämna din komfortzon och bege dig mot utvecklingszonen (the growth zone). Utvecklingszonen är den zon där du kan uppnå dina mål och riktig framgång i livet.
Vi brukar prata om 4 olika zoner, vår komfortzon, därefter farozonen, sedan lärozonen och sist utvecklingszonen.

Komfort är inte allt

Det är naturligt att människor till en viss del trivs, eller tror sig trivas, i komfortzonen eftersom att du där ofta känner dig tillfreds och bekväm. Du möter varje dag och vet precis vad som ska hända. Du vet hur du ska sköta dina arbetsuppgifter och andra ansvarsområden i livet, vad resultatet av dina handlingar kommer att bli och du kan sitta lugn i båten när du vet att du inte kommer stöta på några oförutsedda utmaningar.

Men det finns nackdelar med att känna så här eftersom att du dagligen går miste om många möjligheter att växa och utvecklas som person.

Att växa kräver, per definition, att tänja på dina kunskaper och att pusha dig själv till att lämna det säkra boet, det vill säga komfortzonen, och börja utforska nya områden utanför, där tillväxt och utveckling är möjligt. Det kräver att du börjar söka efter nya kunskaper som du kan lära dig och börjar skapa nya resultat i livet.

Medan en stor mängd människor trivs helt okej i sin komfortzon och med att leverera på en nivå där det inte råder särskilt hög osäkerhet, så finns det de som älskar nya utmaningar, att lära nytt och att utvecklas.

Från komfortzon till utvecklingszon

I komfortzonen känner du dig säker och avslappnad.
Det är en plats där aktiviteter och beteenden passar in i ett tydligt mönster och rutiner vilket minimerar mängden stress som du känner och riskerna som man utsätter sig själv för. Även om du har vanor som du inte mår bra av här, så är det ingen ansträngning, för du är van vid att ha det så. Du är van att må dåligt.

Att ta steget ut ur din komfortzon innebär en ökad osäkerhet, eftersom det aldrig är riktigt säkert vad som kommer att ske i framtiden. Vilket i sin tur gör att du kanske känner mer stress och rädsla. Men även om sådana negativa känslor kan uppstå så betyder inte det att komfortzonen är den plats där du bör stanna och nöja dig med. Speciellt inte om du mår dåligt.

För att kunna njuta av livet fullt ut och utnyttja din fulla potential så behöver du nå din utvecklingszon.
Många tror dock att det görs i ett enda steg och att så fort man lämnat sin komfortzon så kan man uträtta och uppnå i princip vad som helst. Men riktigt så enkelt är det inte.

Det första du gör är att lämna sin komfortzon, varpå du sedan går in i den nästföljande zonen som kallas för farozonen, the fear zone. När man har tagit sig igenom den så fortsätter man vidare till lärozonen the learning zone innan man slutligen når sin utvecklingszon. De här fyra zonerna representerar tillsammans fyra stycken steg och faser för personlig utveckling och tillväxt, som involverar att möta sina rädslor och att lära sig nya saker.

Resan från din komfortzon till din utvecklingszon är en stegvis process, där de olika zonerna på sätt och viss utgör viktiga milstolpar som du når i din personliga utveckling. En del som tar steget ut ur sin trygga komfortzon och vidare till övergångszonerna lyckas dock aldrig ta sig hela vägen till sin utvecklingszon de där kan utnyttja sin fulla potential och lämna sina rädslor och osäkerheter bakom sig. Att möta sina rädslor och överkomma svåra utmaningar kräver hårt arbete och det är viktigt att ha tydliga visioner om vart du vill och vad du längtar efter.

1. Komfortzonen

Komfortzonen representerar det tillståndet där du känner dig tillfreds, bekväm och inte under hot från någon eller något.
Du känner att du har en god kontroll över dig själv och hur saker och ting påverkar dig. Visserligen vill egentligen alla människor uppnå mål och förverkliga olika drömmar, men de personer som fastnar i sin komfortzon låter rädslan för osäkerhet och risker stå i vägen för förändring. För att kunna lämna komfortzonen så måste du utmana dig själv och dina rädslor. När du står inför nya utmaningar så betyder det att du har tagit steget över till the fear zone/farozonen och lämnat komfortzonen bakom sig.

2. Farozon 

När du befinner sig i den här zonen så tar negativa känslor så som rädsla och osäkerhet en stor plats. Andras åsikter om dig själv spelar en stor roll och du har generellt ett rätt lågt självförtroende. En rädsla för att misslyckas och att vilja känna sig bekväm ligger i människans natur, och en tendens att leta efter ursäkter är vad som riskerar att dra tillbaka många till komfortzonen. Här ska du komma ihåg att den här fasen bara är tillfällig och representerar en övergångsperiod. För att fortsätta framåt i din personliga utveckling så behöver du möta dina rädslor och utmana de faktorer som gör att du känner dig osäker. Det kommer leda till att du känner dig modigare och självsäkrare och då har du lyckats pusha sig själv vidare till the learning zone, lärozonen.

3. Lärozon

Vi människor lär oss att ta itu med utmaningar och lösa problem genom att prova på nya saker och lära sig nya kunskaper. Det hjälper dig nämligen att acceptera mer komplexa och utmanande saker i din omgivning och i ditt liv. I den här zonen har du fått ett ökat självförtroende för att lösa olika problem och möta nya utmaningar. Det är denna fas i din personliga utveckling, utgörs av nya upplevelser och erfarenheter. Om du fortsätter på samma bana så har du snart nått det fjärde och sista steget i din personliga utveckling och tagit steget över till din utvecklingszon.

4. Utvecklingszonen

Att nå din utvecklingszon kräver som sagt hårt arbete och du kommer känna dig obekväm mer än ofta när du har lämnat tryggheten och den förutsägbara vardagen bakom sig. Men när du har nått din utvecklingszon så kommer du att leva livet med en stark känsla av frihet och meningsfullhet. Att du kan välja fritt och skapa det du vill i ditt liv.
Ett tydligt tecken på att du har nått din utvecklingszon är att du har fått ett nytt tankesätt och en ny syn på livet och din omgivning. Du har motivation till att sätta upp nya mål och du känner sig säker på att du har vad som krävs för att uppnå dem.

Du kan nu nå nya nivåer av utveckling och framgång som du tidigare knappt trodde var möjligt. Samtidigt kommer du att dra till dig och attrahera andra människor som också befinner sig i sin utvecklingszon. Världens mest framgångsrika människor befinner sig här i utvecklingszonen, och sätter ständigt upp nya målsättningar för sig själva. Det är nämligen avgörande att du gör det för att inte riskera att förvandla din utvecklingszon till en ny komfortzon. Om du börjar slappna av för mycket och sluta att expandera din vision så finns nämligen risken att du blir allt för bekväm och börjar nöja sig igen.

Att utmana sin komfortzon på

Att bryta sig loss och lämna din komfortzon kräver att du vågar pusha dig själv till att ta det första steget. Efter det första steget så kan du sedan tillåta sig att ta ”baby-steps”, det vill säga att ta små steg och ett steg i taget, för att på så sätt låta dig själv vänja sig vid det nya och osäkra och för att låta känslor av rädsla och osäkerhet lägga sig. Det viktigaste är det första steget, att ta ett beslut om att våga prova, trots att du inte vet hur framtiden kommer bli.

Summering

Att utmanas i livet är i princip oundvikligt, men att låta sig besegras är ett val. Därför menar jag att du inte ska kämpa emot känslor av obehag, osäkerhet och rädsla, utan använda de känslorna för att utvecklas och växa som person.
För att leva ett lyckligt liv så är det viktigt att du känner en meningsfullhet och för att känna en meningsfullhet och att du verkligen lever ditt liv till det yttersta så krävs det ofta att du stiger utanför sin komfortzon, i alla fall då och då.

Att stanna i din trygga komfortzon kan innebära att du nöjer sig med en livssituation som inte är den optimala och att du går miste om delar av livet som kan höja din livskvalité och ditt välmående avsevärt. Det är bara när du låter dig själv utmanas och du upplever tillstånd och känslor av rädsla och osäkerhet som du faktiskt växer och når nya höjder och nivåer av utveckling.

På vägen till din utvecklingszon, vilket är den plats där du kan uppnå dina mål och leva ditt bästa liv, inifrån och ut. Behöver du ta dig igenom de två faserna farozonen och lärozonen.
Det innebär att du behöver låta sig själv möta det som skrämmer dig och bygga upp ditt mod och din självkänsla tillräckligt mycket för att våga prova på nya saker och lära dig nya färdigheter.
Först då är du redo för att utvecklas och växa. Du bör alltså använda dina rädslor och känslor av obehag och osäkerhet när de dyker upp som ett underlag för förändring och arbeta aktivt för att prova på nya saker.

Du kan helt enkelt sikta mot att känna sig bekväm, med att vara obekväm! Du kan börja med ett litet beslut och ett litet steg, för att våga prova något nytt. Det är första steget till utveckling. Att möta din rädslor och göra det ändå, ett steg i taget genom farozonen till lärozonen där du tränar nytt, för att sedan komma till den nya efterlängtade utvecklingszonen, där du har nått en ny nivå i din utveckling.

Lycka till nu med din utveckling och tänk på ett litet steg i taget är allt som behövs.

Är du nyfiken på hur du kan komma vidare i din personliga utvecklingsprocess?
Då vill jag berätta om min nya inspirationsföreläsning är öppen för anmälan: ”Möt dig själv och lev ditt liv, inifrån och ut” Här får du fatta 5 viktiga beslut om vad du kan göra för att skapa mer balans och glädje i ditt liv”

Det finns fler datum att välja på, så gå in på min hemsida eller klicka på länken här: https://www.ingridthorngren.se/gratis-onlineforelasning
Anmäl dig redan nu. Jag ser fram emot att ses snart,
varmt välkommen.
/Ingrid

 

Du kanske också gillar...

Podden på YouTube 🎉

Jul 05, 2024

Önskar dig en skön sommar - blommor gör dig lycklig!

Jun 28, 2024

Från Att Göra till att Bara Vara - så här gör du!

Jun 21, 2024